[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ ประจำปี 2562 การแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 สานฝันบัณฑิตน้อย  ประจำปี 2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ"


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
26/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2 ( 19 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกกลางน้อย ม.4 ( 18 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกกลางน้อย ม.4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดวัชพืชลอยน้ำในลำห้วยกุง (ตอนบน) ม.10 ( 18 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดวัชพืชลอยน้ำในลำห้วยกุง (ตอนบน) ม.10
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.10 ( 17 / )
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.10
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.4 ( 21 / )
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.2 ( 11 / )
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนารักษาความสะอาด อบต.อี่หล่ำ ประจำปี 2562 ( 19 / )
    โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนารักษาความสะอาด อบต.อี่หล่ำ ประจำปี 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนขึ้นดินลงหินคลุก สายทางบ้านโนนยาง - ลำห้วยกุง หมู่ที่ 3 ( 42 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนขึ้นดินลงหินคลุก สายทางบ้านโนนยาง - ลำห้วยกุง หมู่ที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้งปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางบ้านโคกกลางใหญ่ ไปโคกหนองขาม หมู่ที่ 9 ( 32 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้งปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางบ้านโคกกลางใหญ่ ไปโคกหนองขาม หมู่ที่ 9
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่ หมู่ที่ 4 ( 31 / )
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่ หมู่ที่ 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ( 30 / )
    รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน อบต.อี่หล่ำ ( 36 / )
    โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ( 46 / )
    นโยบาย แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 61 / )
    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น Otop นวัตวิถีตำบลอี่หล่ำ ( 52 / )
     รวบรวมข้อมูลข่าวสาร Otop นวัตวิถีบ้านหนองตาจารย์ สถานที่ท่องเที่ยวและปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ ประจำปี 2562 ( 154 / )
     กิจกรรม 2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ ประจำปี 2562 ปราสาทสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 ( 167 / )
     การแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 แข่งขันระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562 ( 150 / )
     กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/เม.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสมอ - บ้านโนนสูง ( 127 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสมอ - บ้านโนนสูง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/เม.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยก ทอ.226 - บ้านโนนสูง ( 142 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยก ทอ.226 - บ้านโนนสูง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5