[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ ประจำปี 2562 การแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 สานฝันบัณฑิตน้อย  ประจำปี 2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ"


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
29/มี.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavent In-Place Recycling) สายทางบ้านสมอ-บ้านโนนสูง (ศก.ถ.ถ 217 - 17) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 108 / )
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavent In-Place Recycling) สายทางบ้านสมอ-บ้านโนนสูง (ศก.ถ.ถ 217 - 17) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/มี.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟันท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางแยก ทอ. 226 - บ้านโนนสูง (ศก.ถ. 217 - 17) ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 122 / )
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายทางแยก ทอ.226 - บ้านโนนสูง (ศก.ถ. 217-17) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/มี.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง นักการภารโรง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ( 132 / )
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.พ./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ( 127 / )
    รายงานผลการดำเนินงานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบต.อี่หล่ำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.พ./2562 : ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( 62 / )
    การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง ( 215 / )
    ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างทางท่อสี่เหลี่ยม ลำห้วยกุงตอนบน บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 7 ( 156 / )
    ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างทางท่อสี่เหลี่ยม ลำห้วยกุงตอนบน บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 7
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562 ( 205 / )
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ( 195 / )
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2และ3) พ.ศ.2543 ( 210 / )
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2และ3) พ.ศ.2543
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2 พ.ศ.2554 ( 189 / )
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2 พ.ศ.2554
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 200 / )
    รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552 ( 197 / )
    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ( 224 / )
     แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2564 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)(รอบเดือนเมษายน) ( 183 / )
    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)(รอบเดือนเมษายน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 180 / )
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ประจำปี 2560 ( 165 / )
    ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ประจำปี 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องรายงานผลดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ( 169 / )
    ประกาศ เรื่องรายงานผลดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องรายงานผลดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ( 163 / )
    ประกาศ เรื่องรายงานผลดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ประจำปี 2561 ( 173 / )
    ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ประจำปี 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5