[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ ประจำปี 2562 การแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 สานฝันบัณฑิตน้อย  ประจำปี 2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ"


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
17/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ( 519 / )
     องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ โรงเรียนบ้านโนนดู่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ธ.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอำเภอตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายงานบุญปลอดเหล้า ประจำปี ๒๕๖๐ ( 575 / )
    นายสุริยา บุตรจินดา ออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายงานบุญปลอดเหล้า เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ( 376 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบบ ผด.2 ( 389 / )
    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบบ ผด.2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 365 / )
    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ( 359 / )
    ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ก.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 398 / )
    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ส.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( 317 / )
    ปรับปรุง/ซ่อมแซม (หอถังสูง) ระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาบาดาล) ขนาด 3.60 x 3.60 เมตร สูง 11.20 เมตร พร้อมถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ใบ บรรจุ 2,500 ลิตร/ใบ (ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ส.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( 318 / )
    ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดู่-โรงเรียนบ้านโนนดู่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.อี่หล่ำกำหนด)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( 316 / )
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 182.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.อี่หล่ำกำหนด)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ก.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( 538 / )
    ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล็ก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/มิ.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนยาง ( 340 / )
    ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาบาดาลหอถังสูง พร้อมถังไฟเบอร์กลาส) ขนาดบรรจุ 2,500 ลิตร/ใบ จำนวน 4 ใบ ขนาดกว้าง 3.60 x 3.60 เมตร สูง 11.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ม.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 1/2559 ( 1082 / )
    การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 1/2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ธ.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ( 582 / )
    ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/พ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( 679 / )
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ต.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมราชบพิตร สวรรคต ( 935 / )
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมราชบพิตร สวรรคต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ต.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบบ ผด.2 ( 720 / )
    แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบบ ผด.2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ต.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบบ ผด.1 ( 883 / )
    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบบ ผด.1 องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ต.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ( 637 / )
    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ก.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 582 / )
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5