[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ" ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 วัฒนธรรมตำบลอี่หล่ำ ออเจ้า กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561


แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นายฐิติรัฐ บุตรเพชร
นายกอบต.อี่หล่ำ
บริหาร
Click ดูประวัติ
ร.ต.ต. ชูชาติ หาญบาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ คนที่ 1
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นายอ้ม พวงเพชร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ คนที่ 2
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นายบุญโฮม อนุพันธ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
ฝ่ายบริหาร
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายสภาและสมาชิก
3 : สำนักงานปลัด
7 : กองคลัง
8 : กองช่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5