[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ ประจำปี 2562 การแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 สานฝันบัณฑิตน้อย  ประจำปี 2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ"


แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายสภาและสมาชิก
Click ดูประวัติ
นายยุทธพงษ์ สกุลนี
ประธานสภา อบต. อี่หล่ำ
งานสภาฯ
Click ดูประวัติ
นายชนชิต ศรีด้วง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
Click ดูประวัติ
นายอำพร ก้านสนธิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
Click ดูประวัติ
นางสาวรัตนาพร บุญหล้า
สมาชิก อบต. หมู่ 1
Click ดูประวัติ
นางสาวพรกนก อินทฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
Click ดูประวัติ
นายวงเดือน เค้าแคน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
Click ดูประวัติ
นางสาวรัตติกรณ์ สมทิพย์
สมาชิก อบต. หมู่ 4
Click ดูประวัติ
นางธัญณิชา เลขลบธนาทิพ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
Click ดูประวัติ
นายจงกล อุพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
Click ดูประวัติ
นางศิริพร อโนพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
Click ดูประวัติ
นายวัฒนพงษ์ หินกล้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
Click ดูประวัติ
นายนิพล เกตุมาตย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
Click ดูประวัติ
นายบุรีลำ อุที
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
Click ดูประวัติ
นายฐปนกร กองแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
Click ดูประวัติ
นายปัญญา กล่ำภักดิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
Click ดูประวัติ
นางสาวปราวิณี พรหมภักดิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
Click ดูประวัติ
นางสมร หล้าธรรม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
Click ดูประวัติ
นางประเทือง ยานิวงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
Click ดูประวัติ
นายคำหงษ์ บุญทูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
Click ดูประวัติ
นายสุทิน อโนพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
Click ดูประวัติ
นายเที่ยง ก้านเพชร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
Click ดูประวัติ
นายสมทรง หินกล้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายสภาและสมาชิก
3 : สำนักงานปลัด
7 : กองคลัง
8 : กองช่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5