[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ ประจำปี 2562 การแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 สานฝันบัณฑิตน้อย  ประจำปี 2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ"


แผนผังหน่วยงาน
กองคลัง
Click ดูประวัติ
นางสมาน สิงจานุสงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
บริหารงานการคลัง
Click ดูประวัติ
นายมงคล บุญตนัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
งานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวคนิสร สาสังข์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางวรนุช ไชยรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
งานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางสาวสายสุนีย์ บุญชู
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้
Click ดูประวัติ
นางฐิติมา ไกรศร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายสภาและสมาชิก
3 : สำนักงานปลัด
7 : กองคลัง
8 : กองช่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5