[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ" ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 วัฒนธรรมตำบลอี่หล่ำ ออเจ้า กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
เยาวชนอี่หล่ำร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ( 9/พ.ย./2561 )
    สภาเด็กและเยาวชนตำบลอี่หล่ำ ได้จัดอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ตามโครงการ "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ" ( 15/ส.ค./2561 )
           องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ"  เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2561  ณ  บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่  ตำบลอี่หล่ำ  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศณีสะเกษ
งานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
       องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลอี่หล่ำ  หน่วยงานราชการในพื้นที่ จิตอาสาและประชาชนชาวตำบลอี่หล่ำ ร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา  เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2561  ณ  วัดบ้านสร้างแก้ว  หมู่ที่ 11  ตำบลอี่หล่ำ  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ
สานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๑ ( 25/เม.ย./2561 )
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่   องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ  ได้จัดกิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย  ประจำปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันศูกร์ที่ ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ 
กีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี ๒๕๖๑ ( 25/เม.ย./2561 )
    


องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ได้จัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"  ประจำปี ๒๕๖๑  แข่งขางวันที่ ๒ - ๘ เมษายน  ๒๕๖๑  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ  (ราษฎร์นุสรณ์)  ประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน  ๑. กีฬาฟุตบอล ๒. กีฬาวอลเลย์บอล  ๓. กีฬาเซปักตะกร้อ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคี และประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบุรณ์ แข็งแรง

ออเจ้า วันส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ( 11/เม.ย./2561 )
    วันส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 11  เมษายน  2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ
จิตอาสาตำบลอี่หล่ำร่วมใจทำความดี ( 15/ก.พ./2561 )
    นายฐิติรัฐ  บุตรเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ร่วมกับ จิตอาสาตำบลอี่หล่ำ ฝ่ายปกครองตำบลอี่หล่ำ ผู้นำชุมชน นักโรงเรียนประถมศึกษาตำบลอี่หล่ำ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกกลาง (ประชารัฐพัฒนา) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ตำบลอี่หล่ำ ( 7/ก.พ./2561 )
    การจัดกิจกรรมเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ   นายฐิติรัฐ  บุตรเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เป็นประธานในการเปิดประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีประชาชนทุกภาคส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการกำหนดทิศทางร่วมสร้างและพัฒนาตำบลอี่หล่ำต่อไป
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ( 17/ม.ค./2561 )
    กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓  มกราคม ๒๕๖๑  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ
นายอำเภอมอบนโยบายงานบุญปลอดเหล้า ประจำปี ๒๕๖๑ ( 20/ธ.ค./2560 )
    นายอำเภออุทุมพรพิสัย ท้องถิ่นอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับผู้นำหน่วยงานของอำเภออุทุมพรพิสัยตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายงานบุญปลอดเหล้า ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 -> [จำนวน 41 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 >>องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5