[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ" ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 วัฒนธรรมตำบลอี่หล่ำ ออเจ้า กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
12/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ( 49 / )
    ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ( 46 / )
    คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน อบต.อี่หล่ำ ( 48 / )
    ประกาศคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน อบต.อี่หล่ำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน ของอบต.อี่หล่ำ ( 53 / )
    คู่มือสำหรับประชาชน ของอบต.อี่หล่ำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการจัดการทำแผนปฏิบัติการหาพัสดุ ประจำปี 2562 ( 57 / )
    รายงานการจัดการทำแผนปฏิบัติการหาพัสดุ ประจำปี 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 ( 59 / )
    ประกาศเรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 3 ( 51 / )
    ก่อสร้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 11 ( 56 / )
    ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 11
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนเปือย-โคกหนองครก หมู่ที่ 12 ( 63 / )
    ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนเปือย-โคกหนองครก หมู่ที่ 12
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเหล็ก-โคกสวาง ( 69 / )
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเหล็ก-โคกสวาง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโคกกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ( 102 / )
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโคกกลางใหญ่ หมู่ที่ 9
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 12 ( 74 / )
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 12
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ส.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ" ( 263 / )
     องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ" เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ส.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ( 230 / )
     งานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาม 2561 ณ วัดบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ( 186 / )
    แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตาราง ปปช.ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่ หมู่ที่ 4 ( 161 / )
    ตาราง ปปช.ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่ หมู่ที่ 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ( 202 / )
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การกำหนดยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ( 140 / )
    ประชาสัมพันธ์การกำหนดยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวตำบลอี่หล่ำ ( 164 / )
    จดหมายข่าวตำบลอี่หล่ำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตาราง ปปช ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางบ้านโคกกลางใหญ่ - ตำบลรังแร้ง หมู่ที่ 9 ( 182 / )
    ตาราง ปปช ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางบ้านโคกกลางใหญ่ - ตำบลรังแร้ง หมู่ที่ 9
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5