[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ" ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 วัฒนธรรมตำบลอี่หล่ำ ออเจ้า กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
18/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับปรุงถนนขึ้นดินพร้อมงานวางท่อ หมู่ที่ 11 ( 209 / )
    ปรับปรุงถนนขึ้นดินพร้อมงานวางท่อ หมู่ที่ 11
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปปช ปรับปรุงถนนขึ้นดิน สายทางบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 11 – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ( 203 / )
    ปรับปรุงถนนขึ้นดิน สายทางบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 11 – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสรุปค่าก่อสร้าง ( 170 / )
    โครงการขุดลอกหนองสระใหญ่สาธารณประโยชน์ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 10
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตาราง ปปช. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 10 ( 164 / )
    โครงการขุดลอกหนองสระใหญ่สาธารณประโยชน์ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 10
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินสะสมและเงินทันสำรองเงินสะสม ( 177 / )
     องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ออเจ้า กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ( 397 / )
     องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ร่วมกับส่วราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวตำบลอี่หล่ำ ร่วมใจจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี ๒๕๖๑ ( 331 / )
     องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำได้จัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ตามโครงการแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี ๒๕๖๑ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์) ซึ่งได้กำหนดประเภทกีฬาดังน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ( 360 / )
     ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลอี่หล่า อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จะดาเนินการ สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖3) สังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลอี่หล่า อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสรุปราคากลาง ปรับปรุงถนนขึ้นดินพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ( 301 / )
    แบบสรุปราคากลาง ปรับปรุงถนนขึ้นดินพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตาราง ปปช ปรับปรุงถนนขึ้นดินพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ( 291 / )
    ปรับปรุงถนนขึ้นดินพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ กว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 300.00 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,020.00 ลูกบาศก์เมตรและงานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ( 460 / )
     องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ โรงเรียนบ้านโนนดู่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ธ.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอำเภอตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายงานบุญปลอดเหล้า ประจำปี ๒๕๖๐ ( 506 / )
    นายสุริยา บุตรจินดา ออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายงานบุญปลอดเหล้า เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ( 313 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบบ ผด.2 ( 334 / )
    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบบ ผด.2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 310 / )
    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ( 304 / )
    ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ก.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 346 / )
    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ส.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( 265 / )
    ปรับปรุง/ซ่อมแซม (หอถังสูง) ระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาบาดาล) ขนาด 3.60 x 3.60 เมตร สูง 11.20 เมตร พร้อมถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ใบ บรรจุ 2,500 ลิตร/ใบ (ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ส.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( 267 / )
    ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดู่-โรงเรียนบ้านโนนดู่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.อี่หล่ำกำหนด)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( 265 / )
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 182.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.อี่หล่ำกำหนด)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5