[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ" ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 วัฒนธรรมตำบลอี่หล่ำ ออเจ้า กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
1/เม.ย./2558 : ข่าวสารทั่วไป
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ( 273 / )
    ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.พ./2558 : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอี่หล่ำ หมู่ที่ 1 – บ้านแสงน้อย ตำบลโคกหล่าม ( 660 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอี่หล่ำ หมู่ที่ 1 – บ้านแสงน้อย ตำบลโคกหล่าม ราคากลาง 1,037,048.00 บาท ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.พ./2558 : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน อบต.อี่หล่ำ (บ้านอี่หล่ำ - ลำห้วยกุง) ( 646 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน อบต.อี่หล่ำ (บ้านอี่หล่ำ – ลำห้วยกุง) ราคากลาง 187,000.00 บาท ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.พ./2558 : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 12 ( 611 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านโนนเปือย หมู่ที่12 ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ราคากลาง 236,000.00 บาท ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ม.ค./2558 : ข่าวสารทั่วไป
วันเด็กประจำปี ๒๕๕๘ ( 445 / )
     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ธ.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ( 363 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ธ.ค./2557 : ข่าวสารทั่วไป
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ( 468 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง จำนรวน ๓ ตำแหน่ง 1. พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์) จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา 3. พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/พ.ย./2557 : ข่าวสารทั่วไป
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ( 559 / )
     ศูนย์ดำรงธรรมตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โทร ๐ ๔๕๙๑ ๙๐๓๔
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ต.ค./2557 : ข่าวสารทั่วไป
แผ่นพับข่าวสารการจดทะเบียนพาณิชย์ ( 399 / )
    ข่าวสารการจดทะเบียนพาณิชย์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ต.ค./2557 : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( 759 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,274,000.00 บาท(สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,000
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ต.ค./2557 : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านอี่หล่ำ หมุ่ที่ 1 – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( 761 / )
     องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านอี่หล่ำ หมุ่ที่ 1 – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 1,080,000 บาท ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ส.ค./2557 : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอถังสูงสำหรับบาดาลขนาดเล็ก)บ้านหนองตาจารย์ หมู่ 8 ( 745 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอถังสูงสำหรับบาดาลขนาดเล็ก)บ้านหนองตาจารย์ หมู่ 8 ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ราคากลาง 129,000.00 บาท ผ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ก.ค./2557 : ข่าวสารทั่วไป
ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ( 507 / )
    ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.ค./2557 : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนจำนวน88รายการให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ( 425 / )
     องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนจำนวน88รายการให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ราคากลาง 122,400 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผู้ที่สนใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2557 : ข่าวสารทั่วไป
แห่เทียน57 ( 613 / )
    แห่เทียนพรรษา 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มิ.ย./2556 : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ( 993 / )
     องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ มีความประสงค์จะสอบซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ราคากลาง 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,500บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/พ.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การลาออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ( 595 / )
    ด้วย นางพรสุรี คำล้วน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ หมู่ที่ 10 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภออุทุมพรพิสัย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.พ./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม ( 541 / )
    งานปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม ระหว่างวันที่ 15 - 25 มีนาคม 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ม.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการผสมเทียมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ตำบลอี่หล่ำ ( 489 / )
    ประชาสัมพันธ์โครงการผสมเทียมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ตำบลอี่หล่ำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ธ.ค./2555 : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปา อบต.อี่หล่ำ ( 641 / )
     องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างขยายระบบประปา อบต.อี่หล่ำ ตามแบบแปลน อบต.อี่หล่ำ ณ บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ราคากลาง 325,000.00 บาท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/6
<< 1 2 3 4 5 6 >>
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5