[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ ประจำปี 2562 การแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 สานฝันบัณฑิตน้อย  ประจำปี 2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ"  

ชื่อ : นายฐิติรัฐ บุตรเพชร
ตำแหน่ง : นายกอบต.อี่หล่ำ
หน้าที่หลัก : บริหาร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : ร.ต.ต. ชูชาติ หาญบาง
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ คนที่ 1
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบริหาร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : นายบุญโฮม อนุพันธ์
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบริหาร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : นายอ้ม พวงเพชร
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ คนที่ 2
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบริหาร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : นางสาวรัตติกรณ์ สมทิพย์
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวรัตนาพร บุญหล้า
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพรกนก อินทฤทธิ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชนชิต ศรีด้วง
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวงเดือน เค้าแคน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางธัญณิชา เลขลบธนาทิพ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจงกล อุพันธ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศิริพร อโนพันธ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอำพร ก้านสนธิ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวัฒนพงษ์ หินกล้า
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิพล เกตุมาตย์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุรีลำ อุที
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายฐปนกร กองแก้ว
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปัญญา กล่ำภักดิ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปราวิณี พรหมภักดิ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสมร หล้าธรรม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายสภาและสมาชิก
3 : สำนักงานปลัด
7 : กองคลัง
8 : กองช่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5