[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ ประจำปี 2562 การแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 สานฝันบัณฑิตน้อย  ประจำปี 2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ"  

ชื่อ : นางประเทือง ยานิวงค์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายคำหงษ์ บุญทูล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุทิน อโนพันธ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเที่ยง ก้านเพชร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพงษ์สิทธิพงษ์ นามวงษ์
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสำนักงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสมาน สิงจานุสงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก : บริหารงานการคลัง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจักกฤษ สุทาบุญ
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก : บริหารงานโยธา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : นางสาวศิรินทิพย์ ระประครอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประสิทธิ์ ทองทิพย์
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาชุมชน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ หินกล้า
ตำแหน่ง : จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานป้องกันฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : นางชมัยพร ขาววิเศษ
ตำแหน่ง : ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุจินต์ โสพัฒน์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอุทิศ บุญค่ำ
ตำแหน่ง : นักการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมทรง หินกล้า
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศรีสมพร บุตรเพชร
ตำแหน่ง : ครู อันดับ คศ. 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางทิพวรรณ ก้านสนธ์
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพจนีย์ สมทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวละมัยพร แขมคำ
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมปอง มะลิวงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประสิทธิ์ หล้าธรรม
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานโยธา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายสภาและสมาชิก
3 : สำนักงานปลัด
7 : กองคลัง
8 : กองช่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5