ชื่อ - นามสกุล :นายอำพร ก้านสนธิ์
ตำแหน่ง :รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสภาและสมาชิก
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา