ชื่อ - นามสกุล :นายอ้ม พวงเพชร
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ คนที่ 2
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหาร
ที่อยู่ :หมู่ที่ 1 ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Telephone :045919034
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร