ชื่อ - นามสกุล :ร.ต.ต. ชูชาติ หาญบาง
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ คนที่ 1
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหาร
ที่อยู่ :หมู่ที่ 1 ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Telephone :045919034
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายบริหาร