ชื่อ - นามสกุล :นายฐิติรัฐ บุตรเพชร
ตำแหน่ง :นายกอบต.อี่หล่ำ
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Telephone :045919034
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายก